Metoda PNF – Historia

posted in: Rehabilitacja | 0

pnf

W Poniższym tekście  postaramy przedstawić wam jedną z najbardziej skutecznych metod rehabilitacji w dzisiejszych czasach jaka jest metoda PNF (Prorioceptive Neuromuscular Facilitation)

Tłumacząc na język polski :

Proprioceptive –  proprioceptywne dotyczy proprioreceptorów ( receptory ciała odpowiedzialne za czucie które  dostarczają informacji o ruchu i pozycji ciała  poprzez receptory czuciowe )

Neuromuscular – nerwowo-mięśniowe – dotyczy aktywnego pobudzenia mięśni i nerwów.

Facilitation – facylitacja  torowanie ruchów które ma na celu  zwiększenie efektywności ćwiczeń i uzyskania jak najlepszych wyników w jak najszybszym czasie.

Najtrafniejszym określeniem tej metody używanym w  Polsce jest  „torowanie nerwowo-mięśniowe”

Metoda rehabilitacji metodą PNF powstała w Ameryce w drugiej połowie dwudziestego wieku, dokładnie mówiąc w 1946 roku w kalifornijskiej klinice przez niemieckiego uczonego dr Herman Kabat któremu towarzyszyła fizjoterapeutka Maggie Knott.

Technika ta była na tyle rewolucyjna że w bardzo szybkim czasie powstało Centrum Rehabilitacji Fundacji Kaisera (Kaiser Fundation Rehabilitation Center) które uważano za główny ośrodek rozwoju tej metody rehabilitacji.

Kolejnym bardzo ważnym krokiem rozwoju tej techniki fizjoterapii było założenie w 1985 roku Międzynarodowej Grupy Instruktorów PNF (International PNF Instructor Group),

Grupa ta w 1997 roku została przekształcona w Międzynarodowe Stowarzyszenie PNF (International PNF Associate – IPNFA). Siedziba tej organizacji mieści się w Bazylei.

Pomimo tak szybkiego rozwoju na świecie w Polsce rozwój tej metody był możliwy dopiero w 1997 roku. Zawdzięczam to  połączonym siłą Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i niemieckiego Centralnego Związku Fizjoterapeutów (Zentral Verband Krankengymnasten – ZVK)

Bardzo ważnym wydarzeniem na terenie Polski było przeprowadzenie pierwszego kursu w Warszawie, wydarzenie to zapoczątkowało edukację polskich fizjoterapeutów.

W kolejnych artykułach postaramy się przedstawić wam zalety wynikające z wykonywania ćwiczeń metodą PNF a także postaramy się przedstawić wam podstawowe techniki wykonywania ćwiczeń metodą PNF.

Leave a Reply