Rehabilitacja – metoda PNF

posted in: Rehabilitacja | 0

pnf_headerW naszym pierwszym artykule przeznaczonym w całości jednej z najbardziej skutecznych metod rehabilitacji jaka jest metoda PNF – „Metoda PNF – Historia” , staraliśmy się wam ukazać w szczegółowy sposób wszystkie ważne informacje zwiane z powstaniem i rozpowszechnieniem tej metody na całym świecie.

Pozwolimy sobie przypomnieć że w Polsce rozwój tej metody został zapoczątkowany dopiero w 1997r przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii oraz niemiecki Centralny Związek Fizjoterapeutów (Zentral Verband Krankengymnasten – ZVK)

Wszystkich czytelników którzy nie mieli okazji zapoznać się z historią powstania tej metody rehabilitacji zapraszamy do przeczytania wyżej wymienionej publikacji.

W Artykule tym postaramy się przedstawić wam dokładniej na czym polega rehabilitacja metodą PNF, jakie korzyści przynoś, i jakim pacjentom fizjoterapeuci są w stanie pomóc wykorzystując ćwiczenia PNF.

Metoda PNF (z ang. Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) jest techniką torowania nerwowo-mięśniowego a także rozciągania.

Najistotniejszym cele tej metody jest praca nad funkcjami których pacjent w szczególności potrzebuje.

Ważnym elementem koncepcji leczenia pacjentów metodą jest zwrócenie uwagi nie tylko na chore, uszkodzone części ciała ale także na zdrowe. Postrzeganie chorego w sposób całościowy jest jednym z najważniejszych elementów tej metody. Metoda PNF polega na wykorzystaniu zdrowych, silnych obszarów ciała pacjenta do uzyskania aktywności chorych , lub zniszczonych mięśni , nerwów.

Z tego właśnie powodu odpowiednia obserwacja chorego czyli zwrócenie szczególnej uwagi także na obszary organizmu które są zdrowe i silne pozwoli na odpowiednie wykorzystanie ich podczas rehabilitacji.

Kolejnym bardzo ważnym aspektem metody PNF jest pobudzenie w jak największym stopniu proprioreceptorów znajdujących się w organizmie chorego a także przeróżnych regionów kory mózgowej, co w znacznym stopniu może ułatwić proces torowania nerwowo-mięśniowego.

Dzięki metodzie PNF fizjoterapeuci są w stanie pomóż dużo większej liczbie pacjentom cierpiących na różnego rodzaju schorzenia, zaburzenia m.in :

– zaburzenia metaboliczne

– dysforie

– zaburzenia w poprawnej postawie

– skoliozę

– zaburzenia funkcji wegetatywnych

– stabilizacja stawów kręgosłupa a także kończyn

– bóle kręgosłupa

Metoda PNF może być także stosowana w przypadku wielu chorób m.in: :

Stwardzenie rozsiane (SM)

Choroba Parkinsona

choroby których skutkiem są zaburzenia w utrzymywaniu równowagi

Leave a Reply